Infraroodsafari groot succes

De Groene Ambassde heeft in samenwerking met Energiepioniers en de gemeente Haarlem een Infraroodsafari georganiseerd afgelopen winter.Er was enorm veel belangstelling voor de safari. Veel Haarlemse huiseigenaren hebben zich aangemeld om infraroodopamen van de woning te laten maken. deze opnamen maken inzichtelijk waar de woning de meeste warmte lekt.Nadat de opnamen zijn gemaatt werden de deelnemers uitgenodigd voor een adviesgesprek met een bouwkkundige.

De meeste aanvragen hebben we kunnen afronden in het voorjaar van 2018. Inmiddels zijn er alweer nieuwe aanvragen binnen voor deelname aan de infraroodsafari van 2018/2019. Mocht u belangstelling hebben voor infrarood opnamen dan kunt u zich opgeven via De Groene Ambassade. Meer informatie ontvangt u dan in het begin van het najaar 2018.