Groene Ambassade doet mee aan de campagne ‘Haarlem steeds gasvrijer’

De Groene Ambassade doet mee aan de campagne ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’. Deze campagne is een initiatief van de gemeente Haarlem. Haarlem streeft er naar in 2040 gasvrij te zijn. De campagne laat zien wat er zoal mogelijk is om gasvrij te wonen. Wat is er nodig mensen te stimuleren maatregelen te nemen en hoe nemen ook woningbouwcorporaties en gemeente hierin hun verantwoordelijkheid. Middels onderstaande link is het mogelijk de verhalen te lezen van Haarlemmers die maatregelen hebben genomen om minder tot geen gas meer te gebruiken.