Infrarood Safari door Haarlem Oost

Onderwerp: De goed voor mijn beurs Energiebeurs

Geachte bewoner/ bewoonster,

Vorig jaar april hebben wij als bewonersinitiatief ’de Groene Ambassade’ uit Haarlem Oost  samen met de gemeente Haarlem en het Duurzaam Bouwloket informatieavonden georganiseerd over de toepassing van energiebesparende maatregelen. Velen van u zijn daar aanwezig geweest.

Samenwerking met een aantal bedrijven heeft er toe geleid dat wij via een collectieve inkoop scherpe prijzen en hoge kortingen kunnen krijgen voor isolatie maatregelen, CV ketels, kozijnen, zonnepanelen en infraroodwarmte panelen. U kunt hier nog aan meedoen!

Energiebeurs

Op 19 maart komt er een vervolg: dan wordt een energiebeurs georganiseerd in het Chalet van Tennispark Reinalda (in het Reinaldapark). Hier staat de Groene Ambassade samen met de geselecteerde bedrijven met energiebesparende producten voor uw woning.

Op deze dag hebben de betreffende bedrijven weer een scherp geprijsd aanbod. De aanbiedingen gelden op 19 maart voor alle inwoners van Haarlem, dus niet uitsluitend voor Haarlem Oost!

Behalve voor productinformatie kunt u dan terecht voor technisch advies, vragen over de duurzaamheidslening van de gemeente, informatie over subsidie en meer!

Infraroodscan actie voor uw woning

In voorbereiding op de energiebeurs maken de Groene Ambassade en de gemeente het mogelijk dat u een infraroodscan van uw woning kunt laten maken. De warmteverliezen van uw woning worden dan in kaart gebracht. U krijgt een goed beeld van waar u als bewoner het beste kunt beginnen om uw woning op isolatie gebied te verbeteren.

De infraroodfoto’s worden van de buitengevels en van binnen situaties gemaakt (max. 10 á 15). Hiervoor wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 20,- per woning.

Deze foto’s kunt u vervolgens op 19 maart ophalen en betalen, tussen 10.00 uur en 15.30 uur. Bij de adviseur van het DBL kunt u die dag terecht voor advies, vragen en interpretatie van uw infrarood foto’s. Let op, in verband met het korte tijdsbestek is er slechts ruimte voor maximaal 50 aanmeldingen. De inschrijving sluit donderdag 25 februari. Vol = Vol!

Aanmelden voor een infraroodscan of meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen of wilt u zich aanmelden voor een infraroodopname?Stuur dan een mail naar info@duurzaambouwloket.nl of naar ons groeneambassade@gmail.com met uw adres en contactgegevens en vermeld het onderwerp “Infrarood actie”. Vervolgens zal er contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen.