Eerste informatie bijeenkomst van de Groene Ambassade

Op 21 februari was de eerste informatie bijeenkomst voor bewoners die eventueel belangstelling hebben om energieambassadeur te worden in de Slachthuisbuurt of Amsterdamse buurt. Deze avond werd georganiseerd vanuit het watt voor watt project. De Groene Ambassade is hieruit ontstaan.